Uśmiechnięta dziewczynka z pomalowanymi w różne kolory dłońmi Grupa uśmiechniętych dzieci Uśmiechnięta dziewczynka z pomalowanymi w różne kolory dłońmi Grupa uśmiechniętych dzieci

Jesteś tu: Aktualności

Kontrast: wysoki / domyślny

Grupa wsparcia dla logopedów

Serdecznie zapraszamy na spotkanie grupy wsparcia dla logopedów, które odbędzie się
w dniu 12.05.2016r. w godzinach 10-12 w siedzibie Poradni.

         Prosimy o potwierdzenie udziału (imię, nazwisko, placówka) w spotkaniu grupy do dnia 10.05.2016r. na adres e-mail: marta.sztucka@powiat.koszalin.pl
lub pod numerem telefonu: 94/71-40-229.

 

Temat spotkania: Opóźniony rozwój mowy.

 Prowadzące: Małgorzata Gołofit, Marta Filipowicz-Sztucka

Przycisk wiecej

Szkolenie

"Praca z dziećmi i młodzieżą odmawiającą chodzenia do szkoły"

Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Koszalinie organizuje szkolenie poświęcone pracy z dziećmi
i młodzieżą odmawiającą chodzenia do szkoły.

Terminy szkolenia:
13 maja 2016 (piątek) - dla psychologów i pedagogów z Poradni Psychologiczno - Pedagogicznych,
14 maja 2016 (sobota) - dla dyrektorów, pedagogów, nauczycieli ze szkół i placówek oświatowych.

Godzina rozpoczęcia zostanie podana w późniejszym terminie.

Miejsce szkolenia: Transgraniczne Centrum Edukacji Ekologicznej, Adres: Leśna 2, 76-034 Sarbinowo

Prosimy o zapisywanie się osób zainteresowanych w sekretariacie Poradni, tel. 94 714 02 02.
Liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszenia się.

„Praca z dziećmi i młodzieżą odmawiającą chodzenia do szkoły”
Osoba prowadząca: mgr Anna Steinhagen, Zespół Gabinetów Psychoterapeutycznych Poza Schematami, Warszawa

Cele szkolenia:
Odmowa chodzenia do szkoły dotyczy około 1% dzieci i młodzieży, jej przyczyny są bardzo różnorodne. Najczęściej odmowa chodzenia do szkoły jest jednym z objawów zaburzeń lękowych bądź zaburzeń nastroju. Dzieci i młodzież odmawiająca chodzenia do szkoły przez wiele dni, tygodni, czasem lat nie uczęszcza na lekcje, rodzice wiedzą o tym, ale przeważnie czują się bezsilni i nie potrafią pomóc. Sytuacja jest o tyle zdumiewająca, że większość dzieci odmawiających chodzenia do szkoły była dobrymi uczniami, zmotywowanymi do nauki i nieprzejawiającymi zaburzeń zachowania. Niestety długotrwała absencja szkolna niesie ze sobą wiele niekorzystnych konsekwencji, takich jak konieczność powtarzania klasy, większe prawdopodobieństwo nieukończenia szkoły, obniżenie możliwości odniesienia sukcesu edukacyjnego, a w przyszłości trudności w znalezieniu miejsca na rynku pracy, wiąże się także z utratą przyjaciół, braku środowiska rówieśniczego, poczucia odrzucenia, inności i niespełniania oczekiwań społecznych. Stąd konieczność objęcia tej grupy dzieci i młodzieży pomocą terapeutyczną. W czasie zajęć słuchacze poznają pojęcie odmowy do szkoły oraz jej przyczyny, uzyskają umiejętności planowania i organizacji pracy terapeutycznej z uczniem i jego rodzicami oraz dowiedzą się o możliwościach udzielenia pomocy osobie z odmową chodzenia do szkoły w ramach prawa oświatowego.

Plan szkolenia:
• Odmowa chodzenia do szkoły, a inne problemy z frekwencją w szkole ( wagary, wycofanie szkolne)
• Przyczyny odmowy chodzenia do szkoły
• Odmowa chodzenia do szkoły, jako objaw różnych zaburzeń emocjonalnych i psychicznych
• Diagnoza odmowy chodzenia do szkoły
• Planowanie interwencji
• Praca z uczniem – możliwe do zastosowane podejścia i techniki
• Praca z rodzicami
• Współpraca ze szkołą - Prawo oświatowe i pomoc pedagogiczno – psychologiczna wobec odmowy chodzenia do szkoły.

Forma szkolenia: prezentacja, wykład, dyskusja, zajęcia warsztatowe w grupach lub parach. Każdy uczestnik szkolenia dostanie bogaty zestaw materiałów na płycie CD, oraz certyfikat Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli jednocześnie potwierdzający udział w 10 godzinach szkolenia w terapii poznawczo – behawioralnej.

Koszt szkolenia:
Przewidywany koszt szkolenia dla jednej osoby przy 25 osobach w grupie to ok. 150zł. Faktury za szkolenie oraz zaświadczenia wystawia Poradnia Poza Schematami, osoby rozliczające się indywidualnie opłacają szkolenie przed jego rozpoczęciem.

Serdecznie zapraszamy:
Dyrektor PPP-P w Koszalinie
mgr Jacek Sztucki
oraz pracownicy Poradni

Przycisk wiecej

Wyniki konkursu logopedycznego


W związku z obchodzonym 6 marca Europejskim Dniem Logopedy zorganizowany został
I Plastyczny Konkurs Logopedyczny.
W konkursie udział wzięło 63 dzieci z 16 placówek powiatu koszalińskiego.
W dniu 15.04.2016 roku komisja konkursowa wyłoniła zwycięzców.

W kategorii dzieci przedszkolne:
I miejsce Banasik Wiktoria- Przedszkole w Mielnie
II miejsce Piernikowska Maja- Przedszkole w Mścicach
III miejsce Twarowska Alicja- Przedszkole w Mielnie

Wyróżnienie otrzymuje:
Janiec Hubert- Przedszkole w Rosnowie

W kategorii uczniowie klas I-III:
I miejsce Fiedorowicz Filip klasa I- Szkoła Podstawowa w Boninie
II miejsce Stryczyński Oliwier kIasa I- Zespół Placówek Oświatowych w Iwięcinie
III miejsce Szkutnik Jakub klasa I- Szkoła Podstawowaw Boninie

Wyróżnienie otrzymuje:
Nagła Daria klasa II- Szkoła Podstawowa w Polanowie

W kategorii dzieci z niepełnosprawnością:
I miejsce Rausch Eryk- Przedszkole w Mścicach
II miejsce Szefer Wiktoria klasa I- OREW w Bobolicach
III miejsce Nowak Jakub- SOSW w Warninie

Wyróżnienie otrzymuje:
Giłka Mateusz klasa I Szkoła Podstawowa w Polanowie

Dziękujemy serdecznie nauczycielom-logopedom za przygotowanie dzieci i opiekę merytoryczną oraz wszystkim dzieciom, które wzięły udział w konkursie.
Zapraszamy do udziału za rok.
Koordynator konkursu: Marta Filipowicz-Sztucka- logopeda

Przycisk wiecej

Grupa wsparcia

Zapraszamy na spotkania grupy wsparcia pedagogów i psychologów w następujących terminach:

28.04.2016r., godz. 10:30;
19.05.2016r., godz. 10:30.

Prowadzące: psycholog- Grażyna Gała, pedagog- Bożena Pantoł

Przycisk wiecej

Trening Pewności Siebie

Zaproszenie

Szanowni:
Rodzice,
Wychowawcy klas,
Pedagodzy szkolni

Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna zaprasza dzieci z klas IV-VI szkół podstawowych na zajęcia „Treningu Pewności Siebie”. „Trening Pewności Siebie”, realizowany w Poradni przez psychologa Marzennę Chłopecką – Hałys i pedagoga Agnieszkę Czerkas (według autorskiego programu J. Węgrzynowskiej i A. Milczarek ze Stowarzyszenia Bliżej Dziecka) przeznaczony jest dla uczniów, którzy doświadczają przemocy rówieśniczej. Przemoc ta może mieć charakter fizyczny i/lub psychiczny, trwa przez dłuższy czas lub powtarza się dość często (np. kilka razy w miesiącu). Tego typu doświadczenie może bardzo negatywnie wpływać na nastrój, codzienne funkcjonowanie i poczucie własnej wartości uczniów, którzy jej doświadczają. Przeprowadzenie treningu planowane jest w kwietniu/maju 2016 roku.

Przycisk wiecej