• Powiatowa Poradnia
  Psychologiczno-Pedagogiczna
  w Koszalinie
  Rejon działania Poradni obejmuje przedszkola, szkoły i placówki
  oraz dzieci uczęszczające do przedszkoli i szkół z terenu gmin Powiatu Koszalińskiego.

O nas

Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Koszalinie jest placówką oświatową, oferującą specjalistyczną pomoc psychologiczną, pedagogiczną i logopedyczną dzieciom, młodzieży, rodzicom oraz nauczycielom z przedszkoli, szkół i placówek z rejonu gmin Powiatu Koszalińskiego.

PORADNIA REALIZUJE SWOJE ZADANIA POPRZEZ:

 • diagnozowanie dzieci i młodzieży,
 • udzielanie dzieciom i młodzieży oraz rodzicom bezpośredniej pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
 • realizowanie zadań profilaktycznych oraz wspierających wychowawczą i edukacyjną funkcję przedszkola, szkoły i placówki,
 • organizowanie i prowadzenie wspomagania przedszkoli, szkół i placówek w zakresie realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

PORADNIA PROPONUJE:

Dla dzieci i młodzieży:

 • indywidualne i grupowe zajęcia terapeutyczne dostosowane do stwierdzonych zaburzeń i dysfunkcji,
 • indywidualną terapię w ramach wczesnego wspomagania rozwoju dziecka (WWRD),
 • zajęcia
  • psychoedukacyjne
  • profilaktyczne
  • integracyjno
  • adaptacyjne,
 • zajęcia aktywizujące do wyboru szkoły ponadgimnazjalnej i zawodu.

Dla rodziców, wychowawców i nauczycieli:

 • indywidualne konsultacje i porady,
 • pomoc w rozwiązywaniu problemów wychowawczych,
 • udział w zajęciach psychoedukacyjnych,
 • udział w grupach wsparcia,
 • prelekcje i wykłady,
 • mediacje i negocjacje,
 • interwencje w środowisku ucznia.

Korzystanie z pomocy Poradni jest dobrowolne i nieodpłatne.

Wizyty nie wymagają skierowań, jedynie wcześniejszej rejestracji telefonicznej lub osobistej.

Pomocy udzielają wykwalifikowani psycholodzy, pedagodzy, logopedzi oraz doradca zawodowy.